Energilaben Dyrøy

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
Hjem Dyrøy Energi Hvordan brenselkjelen fungerer

Hvordan brenselkjelen fungerer

E-post Skriv ut PDF
Artikkelindeks
Hvordan brenselkjelen fungerer
Simulering av flistransport
Vannomløp
Alle sider

Brenselkjelen er selve hjertet i biobrensel-anlegget til Dyrøy Energi. Innmating av flis, forbrennings-prosess og tømming av aske-avfall skjer ved hjelp av et komplisert maskineri, som er automatisert.

Denne filmen viser en forenklet fremstilling av hvordan den tørkede flismassen hentes ut av siloen ved hjelp av en hydrolikk-styrt skyffel, og skyves over i en transportskrue.
Deretter sendes flismassen videre til transportbandet som fører flisa opp til brenselkjelen. Her kan en også se hvordan asken transporteres ut av brenselkjelen ved hjelp av hydrolikkstyrte skyffler inni ovnen, som skyver asken over i en askeskrue. På denne måten transporteres askeavfallet ut av forbrenningsanlegget.

 

 

 Sist oppdatert tirsdag 01. mars 2011 03:41  

Norske Skog planlegger en fabrikk som skal produsere biodrivstoff fra trevirke.
Fabrikken er ventet ferdig i 2010 og vil ha et virkesbehov på 160.000 kbm tømmer. Anlegget skal produsere syntetisk diesel. Et fullskalaanlegg vil kreve opptil 2,3 millioner kubikkmeter trevirke. Et slikt anlegg kan stå ferdig i 2014, og vil produsere opp til 17 prosent av Norges samlede dieselforbruk.